Hydroizolacje i papy

Hydroizolacja jest nieodzowną częścią budynku najlepiej pomyśleć o jej wykonaniu już w trakcie budowy. Od jakości jej wykonania zależy trwałość budynku, a także komfort użytkowników. W zależności od funkcji jaką ma spełniać rozróżnia się izolacje przeciwwilgociowe lub przeciwwodne. Jeżeli budynek ma być posadowiony na gruncie przepuszczalnym, powyżej poziomu wody wówczas należy zastosować izolację przeciwwilgociową. W przypadku poziomu wód gruntowych znajdujących się w pobliżu miejsca posadowienia budowli lub ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych powyżej poziomu fundamentu w okresie np. roztopów, deszczu, musimy wykonać izolację ciężką na etapie budowy lub wtórnie, w trakcie użytkowania.

 

Hydroizolacje

AROL BUD oferuje następujące materiały do wykonania hydroizolacji:

Izolacje bitumiczne należą do grupy izolacji lekkich, średnich lub ciężkich. Roztwory służą głównie jako grunty pod właściwą warstwę izolacji. Masy wykonywane są z nowoczesnych modyfikowanych materiałów. Wykonywane są jako bezspoionowe 1- lub 2-warstwowe. Nadają się do pokrywania elementów skomplikowanych zapewniając zabezpieczenie całej powierzchni. Dzięki swojej elastyczności, zapewniają ciągłość ochrony podczas pękania muru. Preparaty gotowe do użycia asfaltowo – żywiczne z dodatkiem polimerów typu Izohan Izobud do stosowania na zimno jako izolacje pionowe i poziome oraz jako kleje do pap asfaltowych. Posiadają odporność na kwasy, ługi lub inne agresywne substancje. Polimeroasfalty, kauczukoasfalty czy masy asfaltowo aluminiowe mogą być zmieszane z włóknami, które wzmacniają powłokę izolacyjną.


    izolacje bitumiczne
        roztwory
        masy
        emulsje
        pasty
        lepiki
        papy
        polimeroasfalty

Izolacje mineralne to coraz chętniej stosowany rodzaj hydroizolacji. Wykonywane z produktów na bazie cementu z dodatkiem wyselekcjonowanych kruszyw i elementów modyfikujących. Występują jako 1-komponentowe sztywne i 2-komponentowe elastyczne. Próbka izolacji mineralnej ma wygląd kawałka gumowego paska, który można rozciągać i zwijać. Z powodzeniem można je stosować jako izolacje fundamentów, łazienek, balkonu, oczyszczalniach ścieków. Ważnym elementem jest odpowiednie nałożenie szlamów, stosowanie nakładek w miejscach dylatacji. Przełomowym momentem w dziedzinie hydroizolacji było wprowadzenie izolacji bentonitowych. Pozyskiwany z przeobrażonych tufów minerał ma właściwości pęczniejące i jest coraz chętniej stosowany w postaci dodatków do mat, taśm oraz w postaci granulatów do wykonywania różnego rodzaju uszczelnień w budownictwie. Ma nieograniczoną w czasie skuteczność.

    izolacje mineralne
        bentonity
        szlamy
        tynki zaporowe

Izolacje z tworzyw sztucznych układane są jako 1-warstwowe. Materiały typu żywice syntetyczne można układać w temperaturze powyżej +18 st. C. Grubość warstwy powinna być dopasowana do wielkości parcia hydrostatycznego. Do tej grupy zaliczamy również folie izolacyjne. Folie izolacyjne są wykorzystywane do izolowania również m. in. oczek wodnych, zbiorników wodnych, paliwowych, wałów przeciwpowodziowych, dróg kolejowych, rowów odwadniających itp. Funkcję drenarską spełniają również folie kubełkowe zespolone z geowłókniną.

    izolacje z tworzyw sztucznych
        folie
        żywice
        dyspersje

Papy

Firma AROL BUD oferuje papy wierzchniego krycia i podkładowe firm Icopal oraz Izobudu w bieżącej sprzedaży. Pozostałe rodzaje dostarczamy na zamówienie.

Oferujemy papy asfaltowe, wierzchniego krycia - tradycyjne i zgrzewalne. Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi tektura budowlana o wybranej gramaturze. Od wierzchniej strony papy znajduje się gruboziarnista posypka. Spodnia strona papy pokryta jest drobnoziarnistą posypką. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę klei się do podłoża za pomocą lepików asfaltowych. Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż + 5 ºC, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

 

AROL BUD oferuje papy podkładowe zarówno tradycyjne jak i termozgrzewalne.  Papa tego typu pełni funkcję prawidłowej hydroizolacji dachu w układzie wielowarstwowym. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Przeznaczona jest dla warstw podkładowych na dachach nowych oraz do renowacji bitumicznych pokryć dachowych. Można ją stosować na obiektach o umiarkowanych wymaganiach technicznych i dopuszczalnym ryzyku wystąpienia szkód, na dachach o podłożu ustabilizowanym. Układa się ją metodą zgrzewania lub za pomocą łączników mechanicznych - w zależności od wybranego typu.

Designed by BE-BE Webdesign - your page.