Wełny Elewacyjne, Fasady Wentylowane

Wełny Elewacyjne

welna elewacyjnaNa rynku spotykamy dwa rodzaje płyt z wełny mineralnej przeznaczonych do ocieplania elewacji - lamelowe oraz twarde płyty fasadowe. W lamelowych płytach fasadowych włókna ułożone są prostopadle do powierzchni płyty. Dzięki temu płyty te mają sześciokrotnie większą wytrzymałość na rozrywanie niż tradycyjne płyty fasadowe.Taki układ włókien sprawia, że płyty są elastyczne, co ułatwia ocieplenie również zaokrąglonych ścian. Dzięki zastosowaniu płyt lamelowych na nośnych podłożach budynków o wysokości do 20 m ocieplenie można mocować tylko na klej - bez łączników mechanicznych, co oczywiście upraszcza roboty i obniża koszt montażu ocieplenia.

Na rynku w ostatnim czasie pojawiły się płyty lamelowe o dwa razy większych rozmiarach niż tradycyjne. Zastosowanie większych płyt lamelowych znacznie (bo dwukrotnie) przyspiesza klejenie i jednocześnie zmniejsza o połowę liczbę mostków termicznych na stykach płyt.

Twarde płyty fasadowe najczęściej mają wymiary 100×50 cm i gorszą wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, gdyż tylko część włókien wełny jest rozciągana. Płyty te oprócz klejenia muszą być dodatkowo mocowane łącznikami mechanicznymi.

dwugestosciowa plytaW ostatnim czasie na rynku pojawiły się dwugęstościowe płyty fasadowe z wełny mineralnej. Ich wierzchnia warstwa ma dużą gęstość - dzięki temu może przenosić obciążenia punktowe i chronić elewację przed zniszczeniem. Warstwa spodnia ma z kolei mniejszą gęstość, co zapewnia znacznie lepsze dopasowywanie się płyt do siebie i do nierówności ściany oraz eliminuje ewentualne mostki termiczne. Płyty te zaleca się stosować na wszystkie ściany ze znacznymi odchyleniami od pionu, które trzeba wyrównywać ociepleniem.

Wełna mineralna w roli izolacji elewacyjnej jest materiałem paroprzepuszczalnym i stabilnym wymiarowo, zapewnia najlepszą izolację akustyczną. Jest odporna na czynniki chemiczne, zmiany temperatury i wilgoć. Co bardzo ważne - niepalna wełna mineralna zwiększa odporność ogniową ścian. Ocieplanie ścian wełną mineralną jest łatwe i szybkie. Wełna mineralna ma także wysoką paroprzepuszczalność.

Produkt        Przenikalność cieplna λD               Dostępne grubości mm        
Isover Fasoterm Nf    0,040 W/mK   20,30,50,60,80,100,120,130,140,150,180,200 
 Isover TF Profi 0,036 W/mK   60,80,100,120,140,150,160,180,200,220,240,260,280,300  
    Rockwool Fronrock Max E    0,036 W/mK  80,100,120,140,150,160,180,200
Rockwool Fastrock LL 0,041 W/mK  50,80,100,120,140,150,160,180,200

isover fasoterm nfISOVER Fasoterm NF

Isover Fasoterm NF to płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych o lamellowym układzie włókien. Izolacja cieplna w metodzie lekkiej mokrej ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych i budynków istniejących oraz sufitów garaży podziemnych. Lamellowy układ włókien Fasotermu NF sprawia, że płyta jest bardziej elastyczna i lepiej dopasowuje się do elementów łukowych ścian budynku. Charakteryzują się doskonałą stabilnością wymiarową. Zastosowanie wełny mineralnej w metodzie lekkiej mokrej jest gwarancją uzyskania:
- niepalnej przegrody
- doskonałej izolacji cieplnej i akustycznej,
- oddychającej przegrody
- zachowania właściwego mikroklimatu pomieszczeń


isover tf profiISOVER TF Profi

Płyta z wełny mineralnej z wlókien skalnych. Płyty ISOVER TF PROFI przeznaczone są do izolacji ścian zewnętrznych nowych budynków i budynków istniejących przy zastosowaniu metody „lekkiej mokrej”. Powierzchnia włókien jest całkowicie hydrofobizowana. Zastosowanie płyt ISOVER TF PROFI w metodzie ETICS jest gwarancją niepalności przegrody, doskonałej izolacji cieplnej dzięki lambda D= 0,036 W/mK i akustycznej oraz właściwego mikroklimatu dzięki niskiemu współczynnikowi oporu dyfuzyjnego pary wodnej.
Zastosowanie:
- do izolacji ścian zewnętrznych nowych budynków i budynków istniejących przy zastosowaniu metody „lekkiej mokrej"


Rockwool FRONTROCK MAX E

rockwool frontrock maxDwugęstościowa płyta ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS). Warstwa zewnętrzna płyty jest wykonana jest z twardej wełny mineralnej o dużej gęstości, dzięki czemu stanowi stabilne podłoże dla mocowania mechanicznego, zaprawy zbrojącej i tynku. Warstwa wewnętrzna płyty jest natomiast wykonana ze sprężystej wełny mineralnej. Dzięki temu łatwiej ją dopasować nawet do nierównej ściany oraz zminimalizować występowanie liniowych mostków termicznych. Doskonałe właściwości termiczne nowej płyty powodują, że izolacja wykonana przy użyciu płyt FRONTROCK MAX E skutecznie chroni budynek przed utratą ciepła. Płyta ponadto charakteryzuje się także bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i dobrą paroprzepuszczalnością umożliwiającą swobodne „oddychanie ścian”.
Zastosowanie:
- w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS) do izolacji ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych,
- stropów piwnicznych, nad garażami oraz przejazdami.


Rockwool FASROCK LL

rockwool fasrockPłyta lamelowa ze skalnej wełny mineralnej. Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych murowanych. Przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznej ścian zewnętrznych zarówno w budynkach nowo wznoszonych, jak i termomodernizowanych. Zastosowanie płyty do izolacji ścian ogranicza możliwość rozwoju ewentualnego pożaru oraz zwiększa odporność ogniową przegród budynku, tym samym poprawiając bezpieczeństwo pożarowe obiektu. FASROCK LL charakteryzuje się lamelowym układem włókien. Dzięki temu płyta ma bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, stanowiąc stabilne podłoże dla zaprawy zbrojącej i tynku, łatwo dopasowuje się do podłoża nawet na powierzchniach zakrzywionych. Stosując FASROCK LL do izolacji ścian o wysokości do 20 m można pominąć łączniki mechaniczne. Dodatkowe kołkowanie płyt jest wymagane jedynie w przypadku ścian zewnętrznych z betonu komórkowego lub pokrytych starym tynkiem.
Zastosowanie:
- w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych,
- stropów piwnicznych, nad garażami oraz przejazdami.

Firma AROL BUD posiada ponadto możliwość dostarczenia na zamówienie innych rodzajów wełny elewacyjnej: Isover Multimax 30, Super Vent plus, Polterm Max, Polterm Max plus, Panel Płyta, Ventiterm oraz inne wełny Rockwolla i Schwenka jak Płyta Fasadowa FD3/V 032, FD2/034, FD1/V 037 i Klinkier Płyta - wełna pod elewacje z klinkieru w kilku rodzajach.

 

Fasady Wentylowane

fasady wentylowaneSystem elewacji wentylowanych składa się z podkonstrukcji, warstwy izolacyjnej, oraz okładziny zewnętrznej stanowiącej ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Między warstwą izolacji a okładziną zewnętrzną tworzy się szczelina wentylacyjna, która umożliwia swobodny przepływ powietrza pomiędzy nimi. Montaż elewacji wentylowanych jest idealną metodą nie tylko ocieplenia, ale również nadania budynkowi nowoczesnego wyglądu.

Najważniejszą zaletą techniczną wentylowanych systemów elewacyjnych jest to, że pozwalają na swobodny ruch powietrza pod okładzinami, dzięki czemu zostaje ograniczone ryzyko kondensacji pary wodnej a to przekłada się na lepszą izolację termiczną budynku, a także zmniejszenie ryzyka pojawienia się grzybów wynikające z szybkiego odprowadzania wilgoci na zewnątrz. Luka wentylacyjna między izolacją termiczną a okładziną zewnętrzną wpływa na wyrównanie ciśnienia powietrza i nie dopuszcza do wsiąkania wody deszczowej do środka.

Materiałem izolacyjnym w systemie fasady wentylowanej najczęściej są płyty z wełny mineralnej, zaś na okładzinę zewnętrzną można zastosować niemal wszystkie dostępne materiały elewacyjne, mi in. tworzywa sztuczne, kamienie naturalne, okładziny metalowe, drewno czy płyty ceramiczne. System pozwala na łączenie na jednej ścianie różnych materiałów oraz na stosowanie elementów w różnych kształtach.

fassada wentylowana opisW nowych budynkach takie fasady przekładają się na zmniejszenie kosztów inwestycji, jednak bardzo często wykorzystywane są również w ramach prac modernizacyjnych starych budynków. Można dzięki nim doskonale zamaskować wszelkie nierówności i inne niedoskonałości, a także całkowicie odmienić wygląd budynku. Fasady wentylowane są też z powodzeniem stosowane jako sposób na dostosowanie wyglądu obiektu do już istniejącej zabudowy. Jako alternatywa dla tradycyjnych elewacji lekko mokrych charakteryzują się znaczną oszczędnością energii (do 40%) oraz  wyeliminowaniem ryzyka pękania materiałów elewacyjnych z powodu osadzania się budynku. Zastosowanie systemu elewacji wentylowanych zapewnia doskonałą ochronę ściany głównej oraz barierę dźwiękoszczelną, zapobiegając przenikaniu hałasu z otoczenia do wnętrza budynku.

Zastosowanie fasad wentylowanych na ścianach zewnętrznych budynków poprawia izolacyję cieplną, akustyczną a także daje gwarancję bezpieczeństwa dla alergików, związana z uniemożliwieniem rozwoju glonów i grzybów co poprawia komfort użytkowania obiekt oraz podnosi standard estetyczny.

 

 

Produkt        Przenikalność cieplna λD               Dostępne grubości mm        
 Isover Multimax 30  0,030 W/m2 30,50,100,150 
Isover Super-Vent Plus  0,031 W/m2 100,120,150,180   
   Isover Panel-Płyta Plus       0,035 Wm2 80,100,120,150,180,200
Isover Polterm Max Plus 0.035 W/m2 100,120,150,200
 Isover Polterm Max 0,038 W/m2 50,70,100,120,150
Isover Ventiterm Plus 0.036 W/m2 50,80,100,120,150,200 
Isover Ventiterm  0.038 W/m2 50,80,100,120,150,200 
Climowool FD3/V 032 0,032 W/m2 60,80,100,120,140,160,180,200 
Climowool FD2/V 034 0,034 W/m2   40,60,80,100,120,140,150,160,180,200  
Climowool FD1/V 037 0,037 W/m2 60,80,100,120,140,150,160,180,200 
  Klinkier Płyta Climowool KD3/V 032   0,032 W/m2   50,60,80,100,120,140,150,160,180,200 
 Klinkier Płyta Climowool KD2/V 034  0,034 W/m2   50,60,80,100,120,140,150,160,180,200 
 Klinkier Płyta Climowool KD1/V 037  0,037 W/m2  50,60,80,100,120,140,150,160,180,200 
 Ursa KDP 2/V 0,035 W/m2  50,100,120,150,200
Ursa AKP 3/V 0,034 W/m2 50,80,100,120 

 

ISOVER Multimax 30

ISOVER Multimax 30Płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o najlepszym współczynniku przewodności cieplnej ? (lambda). Dzięki doskonałym parametrom termicznym (niska lambda) pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną dla izolacji przestrzeń. Isover Multimax 30 łączy w sobie najważniejsze cechy materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej:
- niski współczynnik przewodzenia ciepła
- materiał niepalny
- niski opór dyfuzyjny pary wodnej
- elastyczna struktura
Zastosowanie:
Izolacja cieplna murów warstwowych, fasad wentylowanych, konstrukcji szkieletowych.
Inne zastosowania:
Jako izolacja od wewnątrz. Idealna do termorenowacji budynków, których fasada (np. zabytkowa) nie pozwala na bezpośrednią ingerencję.
 

Isover Super-Vent Plus

isover super vent plusPłyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym. Isover Super-Vent Plus jest doskonałym materiałem termoizolacyjnym, łatwym w obróbce i prostym w montażu. Płyta Super-Vent Plus jest stosunkowo lekka i sprężysta, a zarazem wykazuje odpowiednią sztywność w przegrodach pionowych. Warstwa welonu szklanego podnosi właściwości hydrofobowe materiału izolacyjnego oraz zapobiega wywiewaniu powietrza z struktury wełny przez powietrze poruszające się w przestrzeni wentylacyjnej.
Zastosowanie:
Izolacja cieplna fasad wentylowanych.
Inne zastosowania :
Ocieplenie ścian wykonanych w technologii
szkieletu drewnianego lub stalowego.

Panel Plyta PlusPanel-Płyta Plus

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym. ISOVER Panel-Płyta Plus jest doskonałym materiałem termoizolacyjnym, łatwym w obróbce i prostym w montażu. Jest lekka, sprężysta i hydrofobowa, zarazem wykazuje sztywność w przegrodach pionowych. Warstwa welonu szklanego usztywnia płyty oraz zapobiega wywiewaniu powietrza z struktury wełny przez powietrze poruszające się w przestrzeni wentylacyjnej.
Zastosowanie:
Izolacja cieplna fasad wentylowanych.
Inne zastosowania:
Izolacja cieplna konstrukcji szkieletowych, obudów hal, ścian wielowarstwowych.

Polterm Max Plus

isover polterm max plusPłyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych pokryta czarnym welonem szklanym. Warstwa welonu szklanego na powierzchni płyty podnosi właściwości hydrofobowe materiału izolacyjnego oraz pełni rolę wiatroizolacji. Płyty POLTERM MAX PLUS dzięki wysokim parametrom cieplnym i wytrzymałościowym oraz doskonałym właściwościom akustycznym doskonale sprawdzają się w termoizolacji fasad metodą ciężką suchą oraz fasad wentylowanych. Welon szklany podnosi właściwości hydrofobowe materiału izolacyjnego i zapobiega „wywiewaniu” powietrza poruszającego się w przestrzeni wentylacyjnej z wierzchnich warstw wełny.
Zastosowanie
- izolacja cieplna i akustyczna ścian osłonowych ocieplanych metodą ciężką suchą oraz fasad wentylowanych pod okładziny elewacyjne z kamienia, szkła, blachy, itp.

Polterm Max

polterm maxPłyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych. Płyty termoizolacyjne POLTERM MAX
umożliwiają wykonanie niepalnej izolacji cieplnej fasad w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Izolacja termiczna i akustyczna ścian osłonowych ocieplanych metodami suchymi wentylowanymi jak: wentylowane okładziny elewacyjne wykonane z kamienia, szkła, blachy, itp. Ocieplenie fasad wentylowanych metodą ciężką lub lekką suchą.
Zastosowanie:
Izolacja termiczna i akustyczna:
– ścian docieplanych metodą lekką suchą pod okładziny elewacyjne z paneli siding, blach trapezowych, desek itp.,
– ścian murowanych warstwowych,
– ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej,
– stropów poddaszy nieużytkowych

Ventiterm Plus                                   

ventiterm plusPłyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych pokryta czarnym welonem szklanym.Płyty VENTITERM PLUS dzięki wysokim parametrom cieplnym i wytrzymałościowym oraz doskonałym właściwościom akustycznym doskonale sprawdzają się w termoizolacji fasad metodą ciężką suchą oraz fasad wentylowanych. Welon szklany podnosi właściwości hydrofobowe materiału izolacyjnego i zapobiega „wywiewaniu” powietrza poruszającego się w przestrzeni wentylacyjnej z wierzchnich warstw wełny. Wełna VENTITERM PLUS jest szczególnie polecana do izolacji przegród zewnętrznych wentylowanych. Płyty termoizolacyjne VENTITERM PLUS umożliwiają wykonanie niepalnej izolacji cieplnej fasad w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
Zastosowanie:
Izolacja termiczna i akustyczna ścian osłonowych, ocieplanych metodami suchymi pod wentylowane okładziny elewacyjne wykonane z kamienia, szkła, blachy, itp.

Ventiterm

ventitermPłyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych.P łyty termoizolacyjne VENTITERM umożliwiają wykonanie niepalnej izolacji cieplnej fasad w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Izolacja termiczna i akustyczna ścian osłonowych ocieplanych metodami suchymi wentylowanymi jak: wentylowane okładziny elewacyjne wykonane z kamienia, szkła, blachy, itp. Ocieplenie fasad wentylowanych metodą ciężką lub lekką suchą.
Tradycyjne ściany trójwarstwowe z wentylowaną przestrzenią pomiędzy izolacją a warstwą osłonową.
Zastosowanie:
Izolacja termiczna i akustyczna ścian osłonowych, ocieplanych metodami suchymi pod wentylowane okładziny elewacyjne wykonane z kamienia, szkła, blachy, itp.

Firma AROL BUD posiada możliwość dostarczenia na zamówienie innych typów wełny mineralnej stosowanej do fasad wentylowanych firmy Schwenk jak: Płyta Fasadowa Climowool FD3/V 032, Climowool FD2/V 034, Climowool FD1/V 037 i Klinkier Płyta KD3/V 032, Klinkier Płyta KD2/V 034, Klinkier Płyta KD1/V 037 oraz firmy URSA: Płyta izolacyjna URSA KDP 2/V o współczynniku przewodzenia ciepła λD= 0,035 W/m2 i Płyta izolacyjna URSA AKP 3/V o współczynniku przewodzenia ciepła λD= 0,034 W/m2. Zamówienia tych produktów będą realizowane w przeliczeniu na pełne palety.  

Designed by BE-BE Webdesign - your page.