Instalacje i rury

instalacjeFirma AROL BUD posiada w swej ofercie szeroki wybór najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny systemów insalacyjnych i rur. Szukając odpowiedniego dla siebie rozwiązania mogą Państwo wybierać spośród systemów wykonanych z tworzyw sztucznych - ALU-PEX lub polipropylenu, rur miedzianych oraz instalacji wykonanych ze stali. Produkty oferowane przez naszą firmę pochodzą od najbardziej renomowanych porducentów jakich znajdziemy obecnie na rynku, takich jak: Wavin, Purmo czy Kan-Therm.

 

 

Jakie rury do jakiej instalcji grzewczej?

Wybór materiału zależy przede wszystkim od rodzaju instalacji grzewczej, która ma być z nich wykonana. Najważniejszym kryterium jest maksymalna temperatura, jaką może osiągnąć płynąca rurami woda.

Wszędzie tam, gdzie jest duże ryzyko przekroczenia temperatury 90°C, nie powinno się stosować rur z tworzywa sztucznego. Dotyczy to przede wszystkim kotłowni z kotłami na paliwa stałe i instalacji zasilanej przez kominek z płaszczem wodnym, w których nie można wykluczyć okresowego przekroczenia dopuszczalnej temperatury. Jeśli projektant instalacji grzewczej przewidział, że temperatura wody na zasilaniu będzie wynosiła 90°C (np. w instalacji z kotłem na paliwo stałe), to w całej instalacji lepiej zastosować rury z miedzi. Jeżeli z jakichś względów chcemy jednak, by instalacja była z tworzywa, powinniśmy wybrać rury wielowarstwowe, ewentualnie z polibutylenu – o wyższej od innych odporności na temperaturę występującą w takich instalacjach.

 

Rury z tworzyw sztucznych

plastikoweTworzywa sztuczne mają bardzo dobre właściwości ciepłochronne dzięki temu, że znacznie gorzej niż stal przewodzą ciepło - ponad 200 razy. Powoduje to zmniejszenie strat termicznych nieizolowanych przewodów w instalacjach ciepłej wody i centralnego ogrzewania, a w instalacjach zimnej wody zapobiega powstawaniu zjawiska roszenia rur lub je zmniejsza. Ma to szczególne znaczenie w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach, pralniach. Rury z tworzyw sztucznych charakteryzują się ponadto odpornością na korozję, są obojętne biologicznie i chemicznie, nie wchodzą w reakcje z wodą i zawartymi w niej związkami, są także odporne na działanie wielu kwasów i zasad.

Wadą tworzyw sztucznych jest mała odporność na działanie niskiej i wysokiej temperatury. Najbardziej wrażliwe na niską temperaturę są: PVC, PVC-U i CPVC (do 0°C), najmniej - polipropylen (do -40°C). Najbardziej odporne na wysoką temperaturę są: polipropylen i polibutylen (do +90°C), PE-X i rury wielowarstwowe (do +95°C).

Współczynnik rozszerzalności liniowej rur z tworzyw sztucznych jest od kilku do kilkunastu razy większy niż stali. Najbardziej wydłużają się rury z PE-X, PE i PP (ok. 18 razy), przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze, czyli stosowane w instalacjach c.o. Zapobiega się temu, stosując rury z wkładką aluminiową (w przypadku rur z PP), rury wielowarstwowe (PE-X/Al/PE-X) lub odpowiednie kompensacje.

Rury z tworzyw sztucznych nie są odporne na wnikanie tlenu do instalacji. Im wyższa temperatura czynnika roboczego, tym więcej tlenu się do niej przedostaje w wyniku dyfuzji. Zjawisko to nabiera szczególnego znaczenia w instalacjach grzewczych podłogowych, w których z uwagi na bardzo rozwiniętą powierzchnię dyfuzji pomimo niskich temperatur pracy, stosuje się rury ze specjalną powłoką, tzw. antydyfuzyjną. Obecnie w technice instalacyjnej najczęściej stosuje się wymienione poniżej materiały:

•  polietylen sieciowany (PE-X, PE-Xa, PE-Xb, PE-Xc, PE-Xd): polietylen sieciowany jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obróbce, w wyniku której powstają poprzeczne wiązania między łańcuchami cząsteczek; w zależności od metody sieciowania rozróżnia się cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkową metodą sieciowania), PE-Xb (z silanową metodą sieciowania), PE-Xc (z elektronową metodą sieciowania) i PE-Xd (z azową metodą sieciowania); polietylen ten jest odporny na działanie większości kwasów i zasad, a także tynku i cementu; przeznacza się go do instalacji o temperaturze do +90°C i ciśnieniu roboczym do 1 MPa; zakres średnic tego typu rur wynosi 10-160 mm; połączenia wykonuje się za pomocą łączników: miedzianych, z mosiądzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych; rury z PE-X stosuje się przede wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego; w celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa się je na ogół warstwą antydyfuzyjną;

Firma AROL BUD oferuje systemy z polietylenu sieciowanego takich producentów jak: Wavin, Kan Therm, Purmo

rura pex

W tym również najnowszą propozycję firmy PURMO - system rur typu PEXPENTA, który jest pierwszym systemem z rurami w pełni osłoniętymi barierą tlenową, PEXPENTA została zaprojektowana w celu zapewnienia najwyższej jakości i niezawodności w instalacjach ogrzewania podłogowego. Pięć warstw rury PEXPENTA jest tłoczonych jednocześnie. Następnie sieciowanie strumieniem elektronów wzmacnia rurę zapewniając nie tylko jej wytrzymałość, ale i elastyczność.

•  polipropylen (PP): w Polsce stosuje się powszechnie rury z polipropylenu typu 3, uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN; jedną z odmian PP jest tzw. polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature); polipropylen wykazuje odporność chemiczną na ponad 300 związków i substancji chemicznych, w tym na działanie kwasów o dużym stężeniu, soli organicznych i zasad; może być stosowany w temperaturze do +90°C i przy ciśnieniu do 1,6 MPa; zakres średnic tego typu rur wynosi 12-630 mm; łączy się je metodą zgrzewania polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomocą łączników gwintowanych albo kołnierzowych z wkładką mosiężną i używa w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, instalacjach i sieciach kanalizacyjnych, instalacjach przemysłowych, jako rury drenarskie i osłonowe; w celu zmniejszenia wydłużalności cieplnej polipropylenu w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje się wkładkę aluminiową (tzw. rury STABI) lub warstwę włókna szklanego;

Firma AROL BUD oferuje systemy z polipropylenu typu 3 takich producentów jak: Wavin, Sigma Li, Vesbo

rura pp

•  polibutylen (PB): rury wykonane z tego materiału są odporne na wysoką temperaturę, działanie wielu kwasów, zasad oraz rozpuszczalników o słabym stężeniu; charakteryzują się również dużą odpornością na ścieranie; krótkotrwała temperatura czynnika może wynosić do +100°C, ciągła do +90°C, maksymalne ciśnienie robocze - 1 MPa; produkuje się rury średnicy 10-160 mm, łączone przez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomocą złączek zaciskowych z polibutylenu z wkładką mosiężną; polibutylen stosuje się w instalacjach zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz w sieciach ciepłowniczych.

 Firma AROL BUD oferuje na zamówienie systemy z polibutylenu takich producentów jak: Wavin, Kan Therm

 rury warstwowe wavin

 Instalacje i rury miedziane

miedzianeRury z miedzi stosuje się w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz w instalacjach c.o. i ogrzewania podłogowego, a także gazowych i chłodniczych. Ze względu na tzw. korozję elektrochemiczną w jednej instalacji nie wolno łączyć bezpośrednio elementów z miedzi z elementami (grzejnikami, wymiennikami ciepła, pompami, zbiornikami) z innych metali.

Rury z miedzi są mniej sztywne niż stalowe i mają większą rozszerzalność termiczną, dlatego konieczne jest stosowanie kompensatorów. Sprzedaje się je w zwojach lub w prętach. Oferowane są też rury miedziane w osłonie z tworzywa sztucznego, przeznaczone do instalacji zimnej wody oraz rury z fabrycznie naniesioną izolacją cieplną przeznaczone do przewodów c.o. i ciepłej wody użytkowej przebiegających w piwnicach i ścianach zewnętrznych.

Rury miedziane produkowane są w trzech rodzajach:
•  rury miękkie średnicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kręgach (6-22 mm) długości 10, 25 i 50 m lub
w sztangach (6-54 mm), czyli odcinkach prostych długości 3 i 5 m,
•  rury półtwarde średnicy od 6 do 159 mm, dostarczane w sztangach 3 i 5 m,
•  rury twarde o średnicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 i 5 m.
Na rynku dostępne są również rury z izolacją cieplną w postaci otulin i osłon. Rury miękkie w kręgach mogą być np. zaizolowane osłoną grubości 2-3 mm wykonaną z PVC, która chroni je dodatkowo przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do rur twardych często stosuje się otulinę z twardej pianki PIR.

miedziane 3Wyróżniamy dwa podstawowe sposoby połączeń rur miedzianych: połączenia nierozłączne (lutowanie miękkie lub twarde, spawanie, łączenie za pomocą złączek zaprasowywanych lub zaciskanych) oraz  połączenia rozłączne (za pomocą złączek zaciskowych lub samozaciskowych).
Łączniki do rur to m.in. kolana, łuki, mufy, mufy redukcyjne, trójniki równoprzelotowe, trójniki redukcyjne, śrubunki. Wykonywane są z miedzi, brązu, mosiądzu. Przewody instalacji mogą być prowadzone po wierzchu ścian, pod tynkiem, w bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.

Rury miedziane są dostępne również w osłonach lub otulinach. Osłony, grubości 2-3 mm, wykonane z PVC, zabezpieczają przed uszkodzeniem miękkiej miedzi. Otuliny natomiast, z wyjątkiem płaszcza, który jest wykonany z PVC, są zbudowane z elastycznej twardej pianki poliuretanowej (PUR) lub twardej pianki izocyjanianowej (PIR). Otuliny z PUR stosuje się w rurach miękkich, otuliny z pianki PIR - w rurach twardych. Instalacje wykonane z miedzi charakteryzują się odpornością na korozję i znaczną wytrzymałością. Na powierzchniach rur i kształtek wykonanych z tego materiału nie osadza się kamień, dzięki czemu nie zmniejsza się średnica rur oraz nie zwiększają się opory przepływu.

miedziane 2

 

Rury stalowe

stalowe

Rury i złączki ze stali węglowej znajdują powszechne zastosowanie w instalacjach grzewczych, sprężonego powietrza (odwodnionego), tryskaczowych i wody lodowej. Dzięki technologii kształtek zaciskowych gwarantują one absolutnie pewne i nierozłączne połączenie.

Podstawowymi zaletami systemów zaciskowych bazujących na rurach stalowych są: bardzo szybki i pewny montaż instalacji bez użycia gwintownic, spawania i skręcania, bardzo duży zakres średnic produkowanych przewodów, szeroki zakres temperatur pracy od -20 do 120°C. Jak również znakomita odporność na ciśnienie (do 16 barów).Posiadają możliwość łączenia z innymi systemami z tworzywa sztucznego za pomocą złączek przejściowych. Ich zaletą jest także niewielka waga rur i złączek, wysoka sztywność instalacji, estetyka, odporność na uszkodzenia mechaniczne, bezpieczeństwo montażu, małe wydłużenia cieplne.

Rury instalacyjne posiadają niską zawartość węgla i pokryte są cienką warstwą cynku, stanowiącą bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych lub wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni rur i kształtek. Szczelność połączeń zapewniają w tych systemach specjalne uszczelnienia o-ringowe i trójpunktowy system zacisku. Technologia zaciskowa pozwala na bardzo szybki montaż całej instalacji nawet przy zastosowaniu dużych średnic przewodów.

czarneW instalacjach i sieciach zazwyczaj stosuje się rury stalowe czarne (niezabezpieczone przed korozją) lub ocynkowane, ze szwem lub bez niego. Łączy się je na gwint lub kołnierzowo (połączenie rozłączne) albo poprzez spawanie (metodą nierozłączną). W instalacjach zimnej i ciepłej wody wykorzystuje się rury stalowe ze szwem, ocynkowane, łączone na gwint. W instalacjach centralnego ogrzewania używane są rury stalowe czarne ze szwem lub bez niego. Łączy się je metodą spawania albo na gwint. W nowych instalacjach gazowych i chłodniczych stosuje się rury stalowe czarne bez szwu, spawane, połączenia gwintowane wykorzystując jedynie do montażu uzbrojenia, kształtek i podłączania przyborów.

Do wykonywania instalacji gazowych stosuje się głównie rury czarne bez szwu. W instalacjach gazowych rury stalowe łączy się za pomocą spawania.rury i ksztaltki czarne Połączenia spawane, w porównaniu z innymi rodzajami połączeń, mają szereg zalet, takich jak: niski koszt, szczelność, wytrzymałość. Dopuszcza się również stosowanie połączeń gwintowanych, które służą do przyłączania gazomierzy i urządzeń gazowych. Łączniki do stali wykonywane są z żeliwa białego ciągliwego lub ze stali. Gwinty wykonywane na rurach powinny być rurowe stożkowe.

Rury wprodukuje się również ze stali nierdzewnej. Z tego rodzaju stali wykonywane mogą być wszystkie typy instalacji sanitarnych. O wyborze decyduje głównie cena, dlatego największe zainteresowanie znajduje w obiektach nietypowych o specyficznych warunkach pracy (statki pasażerskie, laboratoria, instalacje basenowe, etc), jak też w budynkach klasy A (hotele, banki, budynki biurowe, itd.).

stalowe 2

 

Izolacje do rur

Koszt zakupu izolacji rur nie jest wysoki w porównaniu do korzyści jakie ze sobą niesie ich zastosowanie. Wykonanie otuliny rur pozwala ograniczyć straty ciepła i zmniejszyć koszty ogrzewania oraz ograniczyć gabaryty grzejników. W instalacjach chłodniczych otulina zabezpiecza rury przed wykraplaniem się na ich zimnej powierzchni pary wodnej z powietrza.

Najczęściej używane jako izolacje w instalacjach są wełna mineralna, pianki poliuretanowe, polietylen spieniony, kauczuk syntetyczny. Otuliny są często dodatkowo zabezpieczone okładzinami z folii aluminiowej lub z PCW chroniącymi je przed uszkodzeniem i przenikaniem pary wodnej.

Izolacje rur z pianki polietylenowej są najpopularniejsze. Wykorzystuje się je przede wszystkim do izolowania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, ale także w chłodnictwie. Mają dobre właściwości izolacyjne w temperaturze od -80 do +105°C – bez względu na to, czy powietrze wokół jest suche, czy wilgotne. Nie wchłaniają pary wodnej, ale mogą się kurczyć pod wpływem wysokiej temperatury. Izolacja z pianki poliuretanowej zachowuje dobre właściwości izolacyjne w temperaturze od -50 do +140°C. Pianki są produkowane jako sztywne, półsztywne i elastyczne. Ich parametry zależą od gęstości (10-250 kg/m³). Są odporne na działanie chemikaliów, ale trzeba pamiętać, że niszczeją pod wpływem promieni słonecznych.

Izolacje z wełny mineralnej oraz szklanej wykorzystuje się w kotłowniach i instalacjach przemysłowych. Wynika to z ich odporności na wysoką temperaturę (mineralnej do +250°C, szklanej do +500°C). Obie nie kurczą się pod jej wpływem, nie kruszą się i nie topią. Nie chłoną też wilgoci. Wełna szklana ma lepsze właściwości izolacyjne i jest bardziej elastyczna niż mineralna.

Kształtki styropianowe stosuje się do izolowania niektórych elementów instalacji (np. armatury, pomp obiegowych, wymienników). Można ich używać do temperatury +80°C. Styropian nie zatrzymuje wilgoci, jest sztywny i nieodporny na rozpuszczalniki organiczne zawarte na przykład w farbach, lakierach i klejach. Przy niedokładnym dopasowaniu sąsiednich elementów na ich styku pojawiają się mostki termiczne powodujące straty ciepła.

Izolacje z plastycznej pianki na bazie syntetycznego kauczuku są stosowane przede wszystkim w chłodnictwie i klimatyzacji. Są bardzo elastyczne, odporne na oleje i chemikalia oraz promienie UV. Mają wysoki współczynnik przenikania dyfuzyjnego pary wodnej. Dopuszczalna temperatura stosowania: od -80 do +95°C.

Designed by BE-BE Webdesign - your page.