Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.

Rigips masa szpachlowa Q1 Zaczyna

Masa szpachlowa Rigips Q1 Zaczyna

opak. 25 kg

Opis produktu

Wzmocniona włóknami masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych.

40,65 zł
Marka:
Do porównania0
Powiązane produkty
Brak elementów
Opis

Przeznaczenie produktu

Rigips® Q1 Zaczyna to wzmocniona włóknami, gipsowa masa szpachlowa przeznaczona do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z użyciem fizelinowej lub papierowej taśmy zbrojącej. Może być również wykorzystana do szpachlowania naroży i miejsc mocowań, do wypełniania rys i ubytków oraz innych prac remontowych. Dodatek włókien wzmacnia masę, zmniejszając ryzyko powstawania spękań na łączeniach płyt gipsowo-kartonowych.

Proporcja mieszania Ok. 1,8 kg/1 l wody

Czas pracy60 minut Zużycie Ok. 0,12 kg masy na 1 m.b. spoiny Rigips® PRO w standardzie Q1

Temperatura stosowania Od +5oC do +25oCZgodność z normą EN 13963

Opakowanie Worek 25 kg

Składowanie Do 6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią.

Zastosowanie Rigips® Q1 Zaczyna to wzmocniona włóknami, gipsowa masa szpachlo-wa przeznaczona do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z użyciem fizelinowej lub papierowej taśmy zbrojącej. Może być również wykorzystana do szpachlowania naroży i miejsc mocowań, do wypełniania rys i ubytków oraz innych prac remontowych. Dodatek włókien wzmacnia masę, zmniejszając ryzyko powstawania spękań na łączeniach płyt gipso-wo-kartonowych.

Przygotowanie podłoża

Płyty gipsowo-kartonowe muszą być stabilnie przymocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta. Płyty gipsowo-kartonowe z oryginalną krawędzią nie wymagają gruntowania. Krawędź nieoryginalna musi zostać sfazowana pod kątem ok. 45o, na głębokość ok. 2/3 grubości płyty, następ-nie odpylona i zagruntowana właściwym gruntem Rigips®.Stosując masę Rigips® Q1 Zaczyna na podłożach mineralnych takich jak tynki, bloczki gipsowe, należy obowiązkowo zastosować właściwy dla da-nego typu podłoża grunt Rigips®. Podłoże musi być odpowiednio wysezo-nowane, czyste, suche (wilgotność podłoża mniejsza niż 4%), zwarte, wol-ne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność, tj. oleje, tłuszcze, farby.

Przygotowanie produktu

Wsypać Rigips® Q1 Zaczyna do czystej wody w odpowiedniej proporcji (25 kg produktu na 14 litrów wody), pozostawić do nasiąknięcia materia-łu wodą ok. 5 minut, następnie wymieszać ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem dedykowanym do gipsu przez ok. 2 minuty do czasu uzy-skania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Tak przygotowany produkt zużyć w ciągu 60 minut.

Szczegóły produktu

Opis

Reakcja na ogień
A1

Menu

Udostępnij

Kod QR

Ustawienia

Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.