RODO
Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARTUR OLIWA Firma Handlowo-Usługowa AROL BUD z siedzibą w Krakowie przy ul Malborskiej 10/27

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach

 

 A.  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.

 

B.  Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez „ARTUR OLIWA Firma Handlowo-Usługowa AROL BUD z siedzibą w Krakowie przy ul Malborskiej 10/27

C.   Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów:

ü  Budowanie relacji klienckich

ü  Marketingowych

ü  Handlowych

ü  Uczestnictwa w promocji oraz oferowania produktów własnych „ARTUR OLIWA Firma Handlowo-Usługowa AROL BUD z siedzibą w Krakowie przy ul Malborskiej 10/27

ü  Uczestnictwa w konkursach

Menu

Udostępnij

Kod QR

Ustawienia

Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.