Neostick klej poliuretanowy
Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.

Neostick klej poliuretanowy

Ne­ostick - klej po­li­ure­ta­no­wy 750ml

30,08 zł
Marka:
Do porównania0
Powiązane produkty
Brak elementów
Opis
Opis:
Jest to no­wo­cze­sny klej po­li­ure­ta­no­wy prze­zna­czo­ny do mon­ta­żu i mo­co­wa­nia płyt izo­la­cyj­nych na fa­sa­dach, fun­da­men­tach oraz da­chach. Cha­rak­te­ry­zu­je się bar­dzo do­brą przy­czep­no­ścią i wła­ści­wo­ścia­mi uszczel­nia­ją­cy­mi. Jest to klej nie­roz­pręż­ny, moż­na nim kle­ić pły­ty sty­ro­pia­no­we do płyt sty­ro­pia­no­wych. Re­ko­men­do­wa­ny jest do sto­so­wa­nia do po­wierzch­ni mi­ne­ral­nych, płyt sty­ro­pia­no­wych i po­dob­ne­go ty­pu. Jest bar­dzo eko­no­micz­ny, oszczę­dza czas i pie­nią­dze.
Do­stęp­ny jest rów­nież w od­mia­nie gra­fi­to­wej prze­zna­czo­nej do przy­kle­ja­nia płyt gra­fi­to­wych i sza­rych.
ZASTOSOWANIE
Klej poliuretanowy NEOSTICK służy do mocowania płyt styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków metodą bezspoinową (ETICS), kasetonów styropianowych, paneli ściennych, montażu parapetów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej oraz w systemach ociepleń przyziemi (fundamentów) z użyciem płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) oraz z zastosowaniem polistyrenu ekspandowanego (EPS). Klej poliuretanowy wykazuje doskonałą przyczepność do podłoży betonowych, ceramicznych, drewnianych a także do PVC oraz wszelkiego rodzaju styropianów, tynków oraz podłoży z powłoką bitumiczną, papy i asfaltowych mas izolacyjnych. Po 2 godzinach od przyklejenia uzyskuje się utwardzenie wstępne pozwalające na kontynuację prac związanych z szlifowaniem i kołkowaniem płyt lub zabezpieczeniem przyziemi, a pełne utwardzenie spoiny poliuretanowej uzyskiwane jest po 24h. 
DANE TECHNICZNE
Parametry techniczne kleju
Kolor Jasno Żółty Temperatura pracy Od -5°C do +30°C Temperatura puszki Optymalnie +20°C
Czas korekty Ok 4min (23°C, RH 50%)Czas kołkowaniapo2hCzas pełnego utwardzenia24 h
Rozpuszczalność (przed utwardzeniem)Czyścik do pistoletów
Wydajność piany z opakowania 750 ml:-ETICS: do 8m2-przyziemia: do 12m2Wydajność jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza.
Szczegóły produktu
Warunki Dostawy

Menu

Udostępnij

Kod QR

Ustawienia

Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.